top of page
Undervisning

 
Mine kvalifikasjoner innen undervisning er basert på:

  • høyere utdanning innen språkfeltet (PhD fra Universitetet i Poznan) 

  • pedagogiske kvalifikasjoner godkjent av Utdanningsdirektoratet 

  • mange års erfaring som lærer på alle nivåer (universiteter, høgskoler, videregående skoler)

 

 

POLSK ・ NORSK ・ ENGELSK
bottom of page