AGNES Språktjenester
Statsautorisert tolk (norsk <-> polsk)
Statsautorisert translatør (norsk -> polsk)

Smalgangen 26

0188 OSLO

Norge

 

E-post: post@agnes-tolking.com

Telefon: +47 925 40 600

Organisasjonsnummer: 911 586 851

 

POLSK ・ NORSK ・ ENGELSK