Som statsautorisert tolk arbeider jeg med to språk, dvs. norsk og polsk. Jeg er medlem i Norsk tolkeforening og tilbyr både fremmøte- og telefontolking.

Mine kvalifikasjoner innen tolking er basert på:

  • statsautorisasjon i tolking mellom norsk og polsk (kat. B i Nasjonalt tolkeregister)

  • tolkeutdanning fra OsloMet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus)

  • høyere utdanning (doktorgrad) innen språkvitenskap

  • fagkurs innen tolking for NAV

  • fagkurs innen yrkesetikk og profesjonskunnskap

  • rik erfaring fra samarbeid med offentlige myndigheter, private bedrifter
    og en rekke tolkebyråer

 

Vennligst ta kontakt for et uforpliktende pristilbud.

 

OBS: Ved avbestilling av oppdrag mindre enn 24 timer før avtalt tidspunkt
vil oppdraget bli fakturert full pris.

 

POLSK ・ NORSK ・ ENGELSK