top of page
​Oversetting

Jeg har bevilling som statsautorisert translatør fra norsk til polsk og fra polsk til norsk. Jeg er medlem i Statsautorisert translatørers forening.
 

Mine kvalifikasjoner innen oversetting er basert på:

 • statsautorisasjon i oversettelse mellom norsk og polsk (oppført i Translatørportalen)

 • høyere utdanning (doktorgrad) innen språkvitenskap

 • faglig ansvar for kurs innen oversetting mellom polsk og engelsk (ved Universitetet
  i Poznań)

 • faglig ansvar for kurs (opplæring, veiledning, sensur) innen oversetting mellom
  norsk og engelsk (ved Høgskulen i Volda)

 • translatørkurs (norsk-engelsk) i regi av Norges Handelshøyskole

 • rik erfaring fra samarbeid med offentlige myndigheter, private bedrifter, samt en rekke oversettelsesbyråer
   

Jeg oversetter hovedsakelig (men ikke utelukkende) innen følgende spesialområder:

 • helse og medisin (epikriser, pasientjournaler, vaksinasjonskort, henvisninger osv.)

 • ulike dokumenter for etater, myndigheter, samt private personer (fødselsattester, ekteskapsattester, dåpsattester, vitnemål, diplomer, CVer, arbeidsavtaler, søknader i forbindelse med godkjenning av utenlandsk utdanning osv.)

 • ulike tekster innen jus, administrasjon, økonomi og finanser

 • all slags korrespondanse (offentlig og privat)

 • bilindustri og automobil teknikk

 • internettsider og IT industri

 • humaniora i vid forstand

 

Alle dokumenter behandles konfidensielt.

 

Prisene på oversettelser avhenger av fagområde, vanskelighetsgrad, mengde og frister. Vennligst ta kontakt for et uforpliktende pristilbud.

 

POLSK ・ NORSK ・ ENGELSK
bottom of page